English VersionFrench VersionDeutsch VersionTurkish Version

 
Kullanici 
Sifre 
Sifremi unuttum
   

 

NOKTA-YACHTING RÖLE ÜYELİK VE HİZMET KALİTESİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşme ve aşağıda tanımı yapılan kalite sözleşmesi:

« Rölenin» teknelere ve Club üyelerine vereceği hizmetler çerçevesinde,

« Röle », «Club» ile «Üyeleri» arasındaki ilişkiler çerçevesinde düzenlenmiştir.

CLUB

«Nokta-Yachting» Club, diğer kişiler yanında, Türk uyruklu ya da yabancı uyruklu tekne sahibi üyelerden oluşmakta olup, bu kişiler işbu sözleşmede bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır. Club her üyeye tekne adına ve tekne sahibi ya da sahipleri adına yıllık üye kartı düzenler. Bu kart tekne sahibi ve/veya sahiplerinin aileleri ve tekne mürettebatı için de geçerlidir. Her üyenin kartında teknesinin adının yazılması zorunludur. Kendisinden bir hizmet istenen « Röle », üyenin Club'e üyeliğini kart vasıtasıyla ya da Club'ü arayarak teyit edebilecektir.

RÖLE

«Röle», Türkiye kıyılarındaki köylerde, koylarda yerleşik bulunan, yatçılarla çalışan bir kuruluştur. Kalitesi, ciddiyeti, hizmetleri bakımından «Club» tarafından seçilmiştir.

AMAÇ

Amaç, Türkiye kıyılarında teknede seyahat eden yatçıların yaşamlarını daha da iyileştirmek ve kolaylaştırmak için, daha önceden var olan meslek erbaplarından oluşan NOKTA-YACHTING zinciriyle işbirliği yapacak bilgi, hizmet ve yardım zinciri yaratmaktır. Bu öyle gerçekleşmelidir ki, tatillerinin ve iyi koşullarda geçen tekne seyahatlerinin sonunda, Club üyeleri kendi ülkelerinde Türkiye’nin «büyükelçileri» olsunlar.

RÖLENİN TAAHHÜTLERİ

RÖLE:

Yatçılara yararlı olacak önemli yerel bilgileri (verilebilecek hizmetler, erzak sağlama olanakları, pazar kurulan günler, ulaşım saati tarifeleri, geziler vs.) derlemeyi ve bunları güncellemeyi,

yaptığı iş çerçevesinde, ilgili ekonomi sektöründeki yaptığı iş göz önüne alındığında makul fiyatlarla kaliteli hizmet ve mal sağlamayı,

2007 sezonu için fikir verici türden bir fiyat listesi oluşturmayı taahhüt etmektedir. Bu fiyat listesinde yapılacak tüm değişiklikleri «Club’e» bildirmesi gerekir.

eğer « Röle» Club üyelerine özel hizmetler (indirim, ek hizmet vs) sunarsa, bu hizmetlerin işbu sözleşmenin sonundaki «Özel Şartlar» maddesinde belirtilecektir.

tekne gelinceye kadar, üyeye verilecek belgeleri ya da malları almak ve eğer gerekiyorsa bunları stoklamayı,

Clüb üyesi olan birine ciddi ve acil problemler olması durumunda (teknede derhal hastaneye götürülmesi gereken bir hastanın bulunması, tekneyi ve mürettebatı tehlikeye sokacak ciddi hasarların olması vb.) gece gündüz yardım etmeyi, üyenin yetkililerle irtibat kurmasına yardımcı olmayı, gerekirse bir yaralının tekneden çıkarılmasını organize ederek ya da kendi bildiği yerel olanaklarla tekneyi emniyete almak için gereken önlemleri almayı taahhüt etmektedir.

CLUB'ÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Club, işbu sözleşme süresi boyunca seçilmiş meslek erbabı olduğundan Röleyi Club Üyesi olarak kabul ederek kendisine Club kartı vermeyi, diğer kişi ve kuruluşlardan Club üyeleri için sağlamış olduğu avantaj ve olanaklardan sadece kişisel ihtiyaçları için yararlandırmayı,

Üyelere Rölenin reklamını yapmayı, özellikle « http://www.nokta-yachting.com/ » sitesinde seçkin meslek erbapları özel ve genel listesinde yer almasını, işletmesini ve hizmetlerini tanıtabilmesi için, sözleşme süresince Club'ün Web sitesinde standart bir Web sayfası oluşturmasına olanak vermeyi ( sayfanın yapım masrafları Röleye aittir )

Üyelere ve diğer kayıtlı kullanıcılara yollanacak periyodik ve özel haber bültenlerinde üyelere özel fiyatlarla hizmetlerinin tanıtımına, reklamlarına, duyurularına yer vermeyi,

Röle ile Club üyesi arasında ihtilaf çıkacak olursa, tarafların kabul edeceği bir çözüm bulmak için ücretsiz olarak hakem niteliği ile arabuluculuk yapmayı,

olabildiği ölçüde «Röleye», çözümler bulmak için, diğer Rölelerle bağlantı kurmada ve onlarla işbirliği yapmada ve hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmada yardımcı olmayı taahhüt etmektedir.