English VersionFrench VersionDeutsch VersionTurkish Version

 
Kullanici 
Sifre 
Sifremi unuttum
   

NOKTA-YACHTING PARTNER ÜYELİK VE HİZMET KALİTESİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşme ve aşağıda tanımı yapılan kalite sözleşmesi:

«Partnerin» teknelere ve Club üyelerine vereceği hizmetler çerçevesinde,

« Partner», «Club» ile «Üyeleri» arasındaki ilişkiler çerçevesinde düzenlenmiştir.

CLUB

«Nokta-Yachting» Club, diğer kişiler yanında, Türk uyruklu ya da yabancı uyruklu tekne sahibi üyelerden oluşmakta olup, bu kişiler işbu sözleşmede bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır. Club her üyesine tekne adına ve tekne sahibi ya da sahipleri adına yıllık üye kartı düzenler. Bu kart tekne sahibi ve/veya sahiplerinin aileleri ve tekne mürettebatı için de geçerlidir. Her üyenin kartında teknesinin adının yazılması zorunludur. Kendisinden bir hizmet istenen « Partner », üyenin Club'e üyeliğini kart vasıtasıyla ya da Club'ü arayarak teyit edebilecektir.

PARTNER

« Partner»,  meslekteki kalitesiyle, hizmetlerindeki ciddiyetiyle ve aşağıda belirtilen ekonomi sektöründeki yaptığı iş göz önüne alındığında uygulanan makul fiyatlarla tanınan ve «Club» tarafından seçilmiş bir kuruluştur:

..............................................................................................................................

AMAÇ

Amaç, Türkiye kıyılarında teknede seyahat eden Club üyeleri olan yatçıların yaşamlarını daha da iyileştirmek ve kolaylaştırmak için, daha önceden var olan meslek erbaplarından oluşan zincirle işbirliği yapacak partnerler zinciri ile NOKTA-YACHTING bağlantı noktaları yaratmaktır. Bu öyle gerçekleşmelidir ki, tatillerinin ve iyi koşullarda geçen tekne seyahatlerinin sununda, Club üyeleri kendi ülkelerinde Türkiye’nin «büyükelçileri» olsunlar.

PARTNERİN TAAHHÜTLERİ

Partner:

yaptığı iş çerçevesinde, ilgili ekonomi sektöründeki yaptığı iş göz önüne alındığında makul fiyatlarla kaliteli hizmet ve mal sağlamayı,

2007 sezonu için fikir verici türden bir fiyat listesi oluşturmayı taahhüt etmektedir. Bu fiyat listesinde yapılacak tüm değişiklikleri «Club’e» bildirmesi gerekir.

eğer «Partner» Club üyelerine özel hizmetler (indirim, ek hizmet vs) sunarsa, bu hizmetlerin işbu sözleşmenin sonundaki «Özel Şartlar» maddesinde belirtilecektir.

CLUB'ÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Club, Partneri işbu sözleşme süresi boyunca seçilmiş meslek erbabı olduğundan Club Üyesi olarak kabul ederek kendisine Club kartı vermeyi, diğer kişi ve kuruluşlardan Club üyeleri için sağlamış olduğu avantaj ve olanaklardan sadece kişisel ihtiyaçları için yararlandırmayı,

Üyelere Partnerin reklamını yapmayı, özellikle “ www.nokta-yachting.com” sitesinde seçkin meslek erbapları özel ve genel listesinde yer almasını, işletmesini ve hizmetlerini tanıtabilmesi için, sözleşme süresince Club'ün Web sitesinde standart bir Web sayfası oluşturmasına olanak vermeyi ( sayfanın yapım masrafları Partnere aittir )

Üyelere ve diğer kayıtlı kullanıcılara yollanacak periyodik ve özel haber bültenlerinde üyelere özel fiyatlarla hizmetlerinin tanıtımına, reklamlarına, duyurularına yer vermeyi,

Partner ile Club üyesi arasında ihtilaf çıkacak olursa, tarafların kabul edeceği bir çözüm bulmak için ücretsiz olarak hakem niteliği ile arabuluculuk yapmayı taahhüt etmektedir.