English VersionFrench VersionDeutsch VersionTurkish Version

 
Kullanici 
Sifre 
Sifremi unuttum
   

 

NOKTA-YACHTING ATÖLYE ÜYELİK VE HİZMET KALİTESİ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu üyelik ve kalite sözleşmenin açıklaması aşağıda yapılmış olup, atölyenin club üyelerine teknelerinde ya da atölyesinde vermek durumunda kalacağı hizmetler çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

CLUB

«Nokta-Yachting.com» Club, diğer kişiler yanında, Türk uyruklu yada yabancı uyruklu tekne sahibi üyelerden oluşmakta olup, bu kişiler işbu sözleşmede bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır. Club her üyesine tekne adına ve tekne sahibi ya da sahipleri adına yıllık üye kartı düzenler. Her üyenin kartında teknesinin adının yazılması zorunludur. Kendisinden bir hizmet istenen atölye, üyenin Club'e üyeliğini kart vasıtasıyla yada Club'ü arayarak teyit edebilecektir.

MESLEKİ STATÜ

 

Club atölyeyle bu kalite sözleşmesini imzalamaktadır, çünkü Club bir taraftan atölyenin :

..............................................................................................................................

işini yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olduğunu kabul etmektedir, diğer taraftan da, atölyenin kendi uzmanlık konusunda gerektiği şekilde müdahalede bulunmasına imkan verecek gerekli ve çalışır durumda ekipmanlara sahip olduğu Club tarafından görülmüştür.

 

Sözleşme gereğince, atölye ekipmanlarını çalışır, iyi durumda bulundurmak zorundadır. Sözleşmenin bu maddesi gereği, Club atölyeyi her an kontrol etme hakkına sahiptir.

 

Atölye kendi bünyesinde ki fiziki, yönetimsel ( adres değişikliği, sahipliğinin değişmesi veya büyük değişiklikler gibi)  bunlarla da sınırlı kalmayarak sözleşme şartları gereği sözleşmenin feshini gündeme getirebilecek tüm değişiklikler, gelişmeler hususunda Club'e en kısa sürede bilgi verir.

 

Eğer atölye ekipman ve aletlerini iyi durumda bulundurmuyor ve gerektiği gibi çalışmıyorsa, ve atölyede ki değişikliklerden Club’ü haberdar etmiyorsa, Club işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak, her hangi bir tazminat ödemeye gerek kalmadan fesh etme hakkını saklı tutar.

MÜDAHALE VE ÇALIŞMA

 

Tekne denizde yaşamayı seven insanlar için ev gibi düşünülmüş bir yaşam alanıdır. Her teknenin periyodik bakıma, kimi zamanda değişik boyutlara onarıma ihtiyacı vardır. Bu bakım ve onarımlar ister tekne sahibi teknesinde iken isterse yokluğunda yapılacak olsun, teknede atölye hesabına çalışan işçiler belli kurallara uymak zorundadırlar, örneğin:

Tekneye gidip gelirlerken teknenin güvertesini ve içerdeki döşemenin kirletilmemesi için ayakkabıların çıkarılması veya galoş kullanılması,

Tekneye küçük ve/veya tamiri olanaksız zararlar verilmesini önlemek ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası kapsamında kalabilmek için çalışma alanının korunması, gerekli önlemlerin alınması, 

Atölyeden gelecek işçilerin kendilerine ait aletleri getirmesi, hiçbir şekilde tekneden alet isteme durumunda kalmamaları gibi

Çalışma alanının günlük mesai sonrası temizlenmesi, aletlerin her çalışma sonunda toplanması.

 

Raporu verilmeyen veya verilmiş olsa dahi üzerinde anlaşmaya varılmamış hali hazırda yapılan işle ilgili yada ilgisiz diğer tamirat, bakım, onarım vb. gibi işler için üyenin onayı şarttır.

 

Atölyenin teknede yapacağı tüm işler için, üyenin işin nasıl yapılacağı, kullanacak malzemelerin kalitesi ve ön görülen işçilik ve malzeme bedelleri ve süresi hususunda onayı şarttır.

 

Yanlış anlaşmalardan ileride çıkabilecek sorunların bertaraf edilebilmesi için üye atölye’den işin detaylarını içeren yazılı bir teklif isteyebilir.

 

Yapılan işle ilgili yada diğer tamirat, bakım, onarım, parça değişimi gibi bedeli 100 Euro'nun üzerindeki ilave işler, atölye tarafından verilen raporda belirtilmiş olsa dahi, tekne sahibi ile kesin anlaşmaya varılmadan yapılamaz. Tekne sahibinin  ve/veya temsilcisinin olmadığı durumlarda bedeli 100 Euro'ya kadar ama yapılması kesinlikle gerekli olan ilave işler için ikinci bir müdahale gereksimini ortadan kaldırmak amacıyla, gerekli tamirat ve/veya parça değişimi atölye'nin tasarrufunda olup , tekne sahibinin ve/veya temsilcisinin onayına ihtiyaç yoktur, ve ayrıca atölye'den profesyonelliği gereği yapması beklenir. Üzerinde kesin anlaşmaya varılmamış işler için atölye ücret talebinde bulunamaz.

Tekne sahibinin yokluğunda devam eden işlerde her hangi bir değişiklik gerekiyorsa atölye en kısa zamanda Club’ü bilgilendirecektir. Club de irtibata geçip tekne sahibinin yanıtını atölye’ye iletecektir.

 

HİZMET GARANTİSİ

 

Atölye, bir Club üyesi için yapmış olduğu işin kalitesini garanti etmeyi taahhüt etmektedir. İşin yapımı veya tamirat sırasında meydana gelen atölye hatasından dolayı, yapılan işin çalışmaması veya çabuk bozulması durumunda, atölye ek ücret talep etmeden görülen problemi gidermeyi taahhüt eder.

 

Atölyenin bir bakım veya bir tamirat sonrasında, gerektiğinde Club üyesine yazılı bir rapor vermesi gerekir, burada, tamiratı yapılan malzemenin ileride zarar görmemesi yada sağlıklı çalışabilmesi için diğer parçalarda da yapılması gerekli bakımları bildirir. Eğer Club üyesi raporda belirtilen bakımı/tamiratı yaptırmazsa, yapılan işin çalışmaması veya çabuk bozulmasıyla ilgili bir garanti uygulanması istenemez.

 

SİGORTA

 

Club, üye atölyelerin üye teknelerinde yapacakları çalışmalarda meydana gelebilecek kazalara karşı üyelerini koruma amaçlı  “ Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası “ poliçesi yaptırmıştır.Sigorta teminatı kaza başına 50,000 USD, muafiyet bedeli kaza başına 250 USD dir.

 

Sigorta’nın Geçerliliği

Sigorta sadece ve sadece üye atölyelerin üye teknelerinde yapacakları çalışmaları kapsar ve üyeliğin devamı süresince geçerlidir.

Atölye, kazaların meydana gelmesini önlemek bakımından işin icabatından olan ve kendisinden beklenmesi muhik ve makul olan tedbirleri yerine getirmek zorundadır.

Club tarafından üye her atölye’ye verilecek olan matbu İş Talep Formu’nun, yapılacak her iş anlaşması için kullanılması şarttır.  Kesinlikle “ İşe Başlama ve İşi Bitirme tarihleri “yazılmalıdır.

 

İş Talep Formu üç nüsha şeklinde düzenlenmiş olup, tekne sahibi ve/veya temsilcisi ve atölye tarafından imzalanarak bir kopyası üye’ye bir kopyası Club’e verilecek, diğer kopyası da atölye tarafından saklanacaktır.

 

Atölye’nin yıllık sigorta katılım payı sabit bir bedel olup, bu bedel “Club Ücreti” bölümünde belirtilecektir.Eğer atölyenin kendisine ait mali mesuliyet sigortası varsa bu poliçenin kopyasını Club’e vermek zorundadır. Bu durumda Club sigorta katılım payı almaz.

 

SÜRE

 

Atölye gerçekleştirmek zorunda olduğu hizmetle ilgili iş talep formunda belirtilen süreye uymayı taahhüt etmektedir. Büyük problemler olması halinde, atölye Club üyesini en az 24 saat önceden haberdar etmeyi ve yeni tarih vermeyi taahhüt etmektedir.

 

Ayrıca atölye ile üye belirli bir saatte ve yerde bir araya gelmek üzere sözleşiyorsa, atölye çalışanı ve tekne sahibi kararlaştırılan zamanda ve yerde bulunmak zorundadırlar.Taraflardan biri söz konusu yerde bulunamayacaksa makul bir süre önceden karşı tarafa bildirmek durumundadır. Eğer üye bildirilen zaman ve yerde bulunmaz ve atölyeyi önceden haberdar etmezse, atölye tekneden yapılan yol masraflarının ödenmesini isteyebilecektir.

 

FATURALANDIRMA VE FİYAT LİSTESİ

 

Atölye, bu yaptığı işler için piyasa fiyatlarına uygun, makul fiyatlarla fatura düzenlemeyi taahhüt etmektedir. Bu amaçla ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak özel şartlar eklenecektir, burada 1 Nisan 2006 ile 31 Mart 2007 tarihleri arasında atölye tarafından uygulanacak fiyat tarifesi, atölyenin saat ücreti, yapılan iş için kat edilen mesafeye göre saptanacak yol tazminatı ile branşa bağlı olarak bazı işlerde götürü fiyatlar belirtilecektir. Bu tarife Club üyelerine de bildirilecektir.

 

Atölye, yedek parçalar ve kullanılan malzemeler konusunda, bu yedek parçaların ve malzemelerin Türkiye distribütörü tarafından uygulanan fiyatlara uygun fiyatlar uygulayacağını taahhüt etmektedir.

 

Eğer teknenin bağlı olduğu marina yapılan iş üzerinden bir komisyon talep ederse, atölyenin bu tutarı Club üyesine bildirmesi gerekir, bu tutar hizmet bedeline eklenir.

 

CLUB'ün YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Atölyeyi seçilmiş meslek erbabı olduğundan, işbu sözleşme süresi boyunca Club üyesi statüsünde kabul ederek ve atölye isterse kendisine Club kartı vermeyi, diğer kişi ve kuruluşlardan üyeler için sağlamış olduğu avantaj ve olanaklardan sadece kişisel ihtiyaçları için yararlandırmayı,

Atölyeye öncelik tanımayı ve atölyeyle Club üyeleri arasında bağlantı sağlamayı,

Tamamlanan işler için üyelerden müşteri memnuniyeti anketi alarak ilgili mecralarda atölyenin promosyonu yapmayı,

Üyelerin yanında diğer yatçılara atölyenin reklamını yapmayı, özellikle « NOKTA-YACHTING.COM » sitesinde seçkin meslek erbapları özel ve genel listesinde yer almasını, atölyesini ve hizmetlerini tanıtabilmesi için, sözleşme süresince Club'ün kendi web sitesinde standart bir WEB sayfası oluşturmasına olanak vermeyi ( sayfanın yapım masrafları atölyeye ait olacaktır),

Atölye'nin üye ile yapacağı iş anlaşmasına, atölyenin isteği üzerine katılarak; üye'nin atölyeden talepte bulunduğu işin tam ve net tarifi ve atölyenin tecrübe ve bilgisi doğrultusunda kendi görüş ve düşüncelerinin üye'ye tam ve net aktarılıp ileride yanlış veya eksik anlaşılmalardan kaynaklanabilecek sorunların bertaraf edilmesi için fatura karşılığı tercümanlık hizmeti vermeyi ( atölye ile üyenin yapacağı görüşme atölyenin merkezinde, üyenin bulunduğu yerde yada Club ofisinde olabilir. Hizmet bedelleri” Club Ücretleri” bölümünde açıklanacaktır ),

Atölye ile Club üyesi arasında ihtilaf çıkacak olursa, tarafların kabul edeceği bir çözüm bulmak için ücretsiz olarak hakem niteliği ile arabuluculuk yapmayı,

Verilen hizmetlerin kalitesini yükseltme amacıyla, atölyenin Türkiye'de bulunan distribütöründen bu bilgileri alamaması durumunda, gerektiğinde yabancı imalatçılarla bağlantı kurarak, atölyenin teknik doküman bulmasına mümkün olduğu ölçüde yardım etmeyi,

Club taahhüt etmektedir.

 

 

CLUB ÜCRETİ

 

Club'ün atölyeden ve atölyenin sağlayacağı hizmetlerden herhangi bir komisyon almayacağı açıkça karara bağlanmıştır. Atölye vermiş olduğu hizmetin faturasını doğrudan Club üyesi adına düzenleyecek ve ödeme Club üyesi tarafından doğrudan atölyeye yapılacaktır.

 

Club atölyeden yıllık bir aidat alacaktır. Atölye 250 Euro + KDV olarak saptanan aidat bedeli ödeyecektir. Bu aidat bedeli 31 Mart 2007 tarihine kadar geçerli olacaktır.

 

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigorta poliçesi'ne 01.04. 2006 – 31.03. 2007 tarihleri arası yıllık sabit katılım payı 40 Euro + KDV dir.

 

Club'ün 01.04.2006 – 31.03.2007 tarihleri arası kendi ofisinde vereceği tercümanlık hizmet bedeli saat başına Euro 24 + KDV dir. Diğer yerlerde verilmesi istenilen hizmet için çalışma saati Club ofisi çıkışında başlar ve ofise geri dönüşe kadar sürer. Asgari çalışma süresi 1 saattir.Atölye ile tekne sahibi arasında sağlanacak elektronik posta, faks, telefon gibi iletişim hizmetleri de içeriğe ve süreye bağlı olarak hesaplanır ve toplanarak faturalandırılır.

 

Club'de atölyeye her ödeme için fatura düzenleyecektir.Bütün ödemeler için Merkez Bankası günlük efektif satış kuru geçerli olup, karşılığında fatura düzenlenir.

 

ARABULUCULUK

 

Bir Club üyesi ile atölye arasında doğabilecek olası bir anlaşmazlıkta problemin çözümüyle ilgili olarak atölye işbu sözleşmeyi imzalayarak Club'ü arabulucu olarak kabul ettiğini beyan eder.

 

Club de en adilane çözüm için hareket ederek problemi çözümlemeye çalışacaktır. Büyük bir kusur durumunda, atölye de, üye de bir tazminat talebinde bulunabilecektir, Club de olayları birer birer inceleyecektir.

 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

Başlangıç 1 Nisan 2006 ya da sözleşmenin imzalandığı tarih olup, 31 Mart 2006 bitiş tarihidir. İşbu sözleşme imzalandığı tarihte, aidat bedeli ve üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortasına katılım bedelinin ödenmesi ile birlikte geçerli olur. Bu sözleşme kendiliğinden yenilenmeyecek, Club ve atölye yeniden anlaşacak olursa yeni bir sözleşme yapılacaktır.

 

İş bu sözleşmede yer alan şartlara atölye tarafından riayet edilmezse, Club sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu feshin tebliği Club tarafından atölyeye iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılacaktır. Atölye fesih durumunda herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini işbu sözleşmeyi imzalayarak taahhüt etmektedir.

 

YETKİLİ MAHKEME

 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hukuki ihtilafların çözümlenmesinde taraflar sadece Marmaris Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

Taraflar bu bölümde, yapılacak olan işlerle ya da verilecek olan hizmetlerle ilgili olarak kendi aralarında özel şartlar saptayabilecektir, bunlar sözleşmede yer almayan şartlar olabilir ve ancak sözleşme ile birlikte ve ona ekli olması durumunda geçerli olacaktır.