English VersionFrench VersionDeutsch VersionTurkish Version

 
Kullanici 
Sifre 
Sifremi unuttum
   

NOKTA-YACHTING HiZMET SAGLAYICI ÜYELİK VE HİZMET KALİTESİ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu üyelik ve kalite sözleşmenin açıklaması aşağıda yapılmış olup, hizmet sağlayıcı club üyelerine vermek durumunda kalacağı hizmetler çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

CLUB

 

«Nokta-Yachting.com» Club, diğer kişiler yanında, Türk uyruklu yada yabancı uyruklu tekne sahibi üyelerden oluşmakta olup, bu kişiler işbu sözleşmede bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır. Club her üyesine tekne adına ve tekne sahibi ya da sahipleri adına yıllık üye kartı düzenler. Bu kart tekne sahibi ve/veya sahiplerinin aileleri ve tekne mürettebatı için de geçerlidir. Her üyenin kartında teknesinin adının yazılması zorunludur.

 

HİZMET SAĞLAYICI


Club, Hizmet Sağlayıcı ile işbu sözleşmeyi aşağıdaki konularda kalitesi ve fiyatı kabul edilen hizmet(lerin) sağlanması amacıyla imzalamaktadır :

...............................................................................

 

HİZMET SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Hizmet Sağlayıcı, Club Üyeleri için düzenlenmiş olan özel şartları kabul etmeyi taahüt etmektedir, bu şartlar 01.04.2007 yada sözleşmenin imzalandığı tarihten 31.03.2008 tarihine kadar olan süre ile ilgili olarak işbu sözleşmeye eklenmiş olacaktır. Bu özel şartlar Club üyelerine de bildirilecektir.

 

Bu özel şartlara uymayı kabul ederken, Hizmet Sağlayıcı Club Üyesine, Club kartını sorma ve Club'ü arayarak kartın geçerliliğini kontrol etme hakkına sahiptir.

 

Hizmet Sağlayıcı kendi bünyesinde ki fiziki, yönetimsel ( adres değişikliği, sahipliğinin değişmesi veya büyük değişiklikler gibi) bunlarla da sınırlı kalmayarak sözleşme şartları gereği sözleşmenin feshini gündeme getirebilecek tüm değişiklikler, gelişmeler hususunda Club'e en kısa sürede bilgi verir.

 

HİZMET GARANTİSİ

 

Hizmet Sağlayıcı, sağlamış olduğu hizmetin/(lerin) garanti kapsamı ve şartlarına ve eğer Özel Şarlar bölümünde Club üyeleri için bunlara ilave(ler) yaparak garanti kapsamını genişletmiş ise, beyanına uymayı taahüt eder.

 

SÜRE

 

Hizmet Sağlayıcı, Club üyelerinin tatil için ülkemizde bulunduklarını ve bu sürenin sayılı günlerle kısıtlı olduğunu anlayarak kendi işletmesinin genel şartlarında yer alan ve/veya işbu sözleşmenin özel şartlar bölümünde beyan ettiği Club üyelerine özel hizmet süresine uymak hususunda azami hassasiyeti göstereceğini taahüt eder.

 

FİYATLANDIRMA

 

Hizmet Sağlayıcı işbu sözleşmede ve/veya sözleşmeye ek özel şartlar bölümünde beyan ettiği Club üyeleri için özel fiyatlara uyacağını taahüt eder.

CLUB'ÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 Club Hizmet Sağlayıcı'yı işbu sözleşme süresi boyunca seçilmiş meslek erbabı olduğundan Club Üyesi olarak kabul ederek isterse kendisine Club kartı vermeyi, diğer kişi ve kuruluşlardan Club üyeleri için sağlamış olduğu avantaj ve olanaklardan sadece kişisel ihtiyaçları için yararlandırmayı,         

 Hizmet Sağlayıcı'ya öncelik tanımayı ve Club üyeleri ile arasında bağlantı sağlamayı

Üyelere Hizmet Sağlayıcı’nın reklamını yapmayı, özellikle “ www.nokta-yachting.com” sitesinde seçkin meslek erbapları özel ve genel listesinde yer almasını,işletmesini ve hizmetlerini tanıtabilmesi için, sözleşme süresince Club'ün web sitesinde standart bir web sayfası oluşturmasına olanak vermeyi ( sayfanın yapım masrafları Hizmet Sağlayıcı'ya aittir )

Üyelere ve diğer kayıtlı kullanıcılara yollanacak periyodik ve özel haber bültenlerinde üyelere özel fiyatlarla hizmetlerinin tanıtımına, reklamlarına, duyurularına yer vermeyi,

Vermiş olduğu hizmetler için üyelerin memnuniyetini içeren yorumlarını ilgili mecralarda kullanarak promosyonunu yapmayı, 

Hizmet Sağlayıcı’nın isteği üzerine tercümanlık hizmeti vermeyi ( tercümanlık bedeli “Club Ücretleri” bölümünde açıklanmıştır )

Hizmet Sağlayıcı ile Club üyesi arasında ihtilaf çıkacak olursa, tarafların kabul edeceği bir çözüm bulmak için ücretsiz olarak hakem niteliği ile arabuluculuk yapmayı,

Hizmet Sağlayıcı'nın talebi üzerine yurtdışında ki acentalara, kuruluşlara tanıtımı hususunda hizmet vermeyi,

 

Club taahüt etmektedir

 

CLUB ÜCRETLERİ

 

Club'ün Hizmet Sağlayıcı'sının bir Club üyesine vereceği hizmet(ler)ten herhangi bir komisyon almayacağı açıkça karara bağlanmıştır. Vermiş olduğu hizmetin bedeli Club üyesi tarafından doğrudan Hizmet Sağlayıcı'ya yapılır.

 

Club Hizmet Sağlayıcı'dan yıllık bir aidat alacaktır. Hizmet Sağlayıcı 150 Euro + KDV olarak saptanan bir aidat bedeli ödeyecektir. Bu aidat bedeli 31 Mart 2008 tarihine kadar geçerli olacaktır.

 

Hizmet Sağlayıcı ile üye arasında sağlanacak elektronik posta, faks, telefon gibi iletişim ve tercümanlık hizmetleri içeriğe ve süreye bağlı olarak, 24 Euro + KDV / saat, üzerinden hesaplanarak toplu faturalandırılır.

 

Club Hizmet Sağlayıcı’sına her ödeme için fatura düzenler. Bütün ödemeler için Merkez Bankası günlük efektif satış kuru geçerlidir  

 

ARABULUCULUK

 

Bir Club üyesi ile Hizmet Sağlayıcı arasında doğabilecek bir anlaşmazlıkta sorunun çözümüyle ilgili olarak Hizmet Sağlayıcı işbu sözleşmeyi imzalayarak Club'ü arabulucu olarak kabul ettiğini beyan eder. Club de en adilane çözüm için hakem olarak hareket ederek problemi çözümlemeye çalışacaktır. Büyük bir kusur durumunda, Hizmet Sağlayıcı da, üye de karşılıklı tazminat talebinde bulunabileceklerdir, Club de olayları birer birer inceleyecektir.

 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

Başlangıç 01.04.2007 yada sözleşmenin imzalandığı tarih olup, 31.03.2008 bitiş tarihidir. İşbu sözleşme imzalandığı tarihte aidat bedelinin ödenmesi ile geçerli olur. Bu sözleşme bir yıl geçerlidir ve kendiliğinden yenilenmeyecektir. İşbu sözleşme bitiminde Club ve Hizmet Sağlayıcı yeniden anlaşacak olurlarsa yeni bir sözleşme yapılacaktır.

 

FESİH

 

İşbu sözleşmede yer alan şartlara Hizmet sağlayıcı tarafından riayet edilmezse, Club sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu feshin tebliği Club tarafından Hizmet Sağlayıcı'sına iadeli taahütlü mektup yoluyla yapılacaktır. Hizmet Sağlayıcı fesih durumunda herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini işbu sözleşmeyi imzalayarak taahüt etmektedir.

 

YETKİLİ MAHKEME

 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hukuki ihtilafların çözümlenmesinde taraflar sadece Marmaris Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

Taraflar bu bölümde, yapılacak olan işlerle ya da verilecek olan hizmetlerle ilgili olarak kendi aralarında özel şartlar saptayabilecektir, bunlar sözleşmede yer almayan şartlar olabilir ve ancak sözleşme ile birlikte ve ona ekli olması durumunda geçerli olacaktır.